Bilkent Üniversitesi

18.11.2020     DİĞER    

  • “Türkiye Adalet Akademisi ile Bilkent Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü” hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Akademi personelinin Bilkent Üniversitesine bağlı Enstitülerde Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından uygulanacak lisansüstü eğitim (tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora) programlarını kapsamaktadır.
  • Bu protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına başvuranlar, Üniversitenin ilgili programına başvuru için belirleyeceği genel şartlara tabidir.
  • Öğrenim ücreti, normal öğrenim süresi için Üniversite tarafından ilan edilen ücretin % 50’i kadar (toplam ücretin % 50’si) indirimli olacaktır.
  • Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Akademi personelinin müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek hak ve yükümlülüğü Üniversiteye aittir.