Görevlerimiz

20.10.2020     DİĞER    

34  sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4/1-d bendine göre Akademinin görev alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak görevi bulunmaktadır.

Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilatı İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  • Hukuk ve adalet eğitimi alanında; yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mesleki ve akademik iş birliği yapmak, koordinasyon sağlamak.
  • Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar ile hukuk ve adalet eğitimi alanında iş birliği yapmak.
  • Yabancı ülkelerin hâkim ve savcı eğitimi veya hukuk eğitimi alanındaki yetkili kurumlarıyla işbirliği yapmak, eğitim programı geliştirmek ve yürütmek.
  • Yabancı ülkelerin hâkim ve savcı eğitimi alanındaki yetkili kurumlarıyla eğitim amacıyla karşılıklı değişim programları geliştirmek.
  • Başta üniversiteler olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma ve araştırmalar gerçekleştirmek.
  • Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.