İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

18.11.2020     DİĞER    

  • “İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Türkiye Adalet Akademisi Arasında Eğitim İşbirliği Protokolü”nün konusu, hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanması halinde alınacak ücret ve indirim oranlarını belirlemektir.
  • Lisansüstü eğitim programlarına kabul şartları her yıl üniversitenin web sitesinde yayınlanır. Hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarından lisansüstü programlara başvuranların bu şartları taşımaları zorunludur.
  • Hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarından lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere her yıl Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücreti üzerinden % 40 oranında indirim yapılır. Protokol kapsamında kayıt yaptıran öğrenci sayısı ilgili yarıyılda 10 ve üzeri olduğu takdirde o yarıyıl kayıt yaptıran öğrencilere ilave % 10 indirim uygulanır.
  • Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek hak ve yükümlülüğü Üniversiteye aittir.