Ufuk Üniversitesi

22.06.2021     DİĞER    

  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

Ufuk Üniversitesi

“Türkiye Adalet Akademisi ile Ufuk Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü” hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Türkiye Adalet Akademisi personelinin Ufuk Üniversitesine bağlı Enstitülerde Hukuk Ana Bilim Dalında uygulanacak lisansüstü eğitim programı ile idari ve mali hususlara ilişkin esasları ihtiva etmektedir.

Bu Protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına başvuranlar, Üniversitenin ilgili programına başvuru için belirleyeceği genel şartlara tabidir.

Lisansüstü eğitim programlarına başvurular, Üniversitenin ilanında belirtilen şekilde doğrudan Üniversitenin ilgili Enstitüsüne yapılır.

Öğrenim ücreti, normal öğrenim süresi için Üniversite tarafından ilan edilen ücretin tezli programlarda % 30’u kadar indirimli olacaktır (toplam ücretin % 70'i ödenecektir). Tezsiz programlarda ise %35’i kadar indirimli olacaktır (toplam ücretin %65’i ödenecektir). Protokol kapsamında kesin kayıt yaptıran tezsiz öğrenci sayısı 10 ve üzeri olduğu takdirde o yarıyıl kayıt yaptıran öğrencilere ilave %5 daha indirim uygulanır.

Bu indirimden istifade edebilmek için hâkim, savcı, hâkim ve savcı adayları ile Akademi personelinin kimlik ibraz etmeleri şarttır.

Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Türkiye Adalet Akademisi personelinin müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek yükümlülüğü Üniversiteye aittir.