REKABET HUKUKU EĞİTİMİ

5.03.2021     Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı     1905

Türkiye Adalet Akademisi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi arasındaki İş Birliği Protokolü kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 22 Mart-9 Nisan 2021 tarihleri arasında İdari Yargı Hâkimlerine Yönelik Rekabet Hukuku Eğitim programı düzenlenecek. Temel Rekabet Hukuku konularını kapsayacak 21 saatlik sertifikalı eğitim, çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Türkiye Adalet Akademisi ile iş birliği içerisinde düzenlenen idari yargı hâkimlerine yönelik Sertifikalı Rekabet Hukuku Eğitim Programı, Türk rekabet hukukunu konu edinerek, 21 saat süreli olacak. Program kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Rekabet Kanunu) ve bu kanunun ikincil mevzuatı, Rekabet Kurulu ve idari yargı kararları ekseninde ele alınacak. Rekabet hukukunun hangi teşebbüs davranışlarını yasakladığı, bu yasaklara aykırı davranışların hukuki sonuçları; rekabet hukuku doktrin ve uygulamasındaki güncel sorunlarla birlikte ortaya konulmaya çalışılacaktır. Tabiatıyla bu yapılırken, rekabet hukuku analizlerine yön veren hukuk ve ekonomi doktrini ve mehaz Avrupa Birliği rekabet hukuku ve bu yargı yerindeki gelişmeler de dikkate alınacaktır. Program kapsamında, Rekabet Kanunu’nda 2020 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren değişiklikler ve bunların yansımaları da önemi nedeniyle özel olarak incelenecek. Ayrıca son dönemde tüm dünyada önemli bir tartışma konusu olan dijital ekonominin rekabet politikası açısından yarattığı sorunlara da değinilecek.

22 Mart 2021 tarihinde başlayacak eğitim 9 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmış olacak. Pazartesi ve Çarşamba günleri 18.30-20.30 saatleri, Cuma günü ise 18.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.  Programın amacı, rekabet hukuku alanındaki güncel gelişme ve tartışmaları içtihatlar eşliğinde katılımcılara aktarmak, rekabet hukuku sorunlarını katılımcıların uygulama tecrübeleri ekseninde karşılıklı olarak tartışmak ve Türk rekabet hukukunu, bu hukuka temel olan iktisadi düşünce ve mehaz Avrupa Birliği uygulamaları ışığında baştan sona inceleme konusu yaparak, rekabet hukuku konusunda katılımcıların bilgi birikimini ileri düzeye taşımaktır.

https://rhm.bilgi.edu.tr/tr/sayfa/idari-yargi-hakimlerine-yonelik-sertifikali-rekabe-65/