ADALET AKADEMİSİNDEN BOSNA HERSEK FEDERASYONU, BOSNA HERSEK SIRP CUMHURİYETİ, KARADAĞ VE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ HÂKİM VE SAVCILARINA EĞİTİM

18.10.2022         1332

Türkiye Adalet Akademisince, TİKA iş birliği ile Bosna Hersek Federasyonu, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti, Karadağ Ve Sırbistan Cumhuriyeti hâkim ve savcılarına yönelik düzenlenen “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele” konulu eğitim programı başladı.

Bosna Hersek Federasyonu Hâkim ve Savcılar Eğitim Kuruluşu Başkanı Dr. Sc. Arben Murtezic, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Hâkim ve Savcılar Eğitim Kuruluşu Başkanı Tomislav Cavic, Karadağ Devlet Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ljiljana Lakic Ve Sırbistan Cumhuriyeti Yargı Akademisi Başkanı Nenad Vujic ile adı geçen ülkelerde görev yapan özel yetkili başsavcılardan, akademisyenlerden, devlet savcılarından, hâkim ve savcılarından oluşan heyet, 17-21 Ekim tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisinde “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele” konulu eğitim programına katılarak eğitim alacak.  Açılış konuşmaları ile başlayan programda eğitimlerin yanı sıra, kurum ziyaretleri ve sosyal-kültürel etkinliklerin yapılması da planlanıyor.

MURTEZIC: TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ VE TİKA İLE İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK

Bosna Hersek Federasyonu Hâkim ve Savcılar Eğitim Kuruluşu Başkanı Dr. Sc. Arben Murtezic, Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA ile iş birliğinin devam edeceğini ifade ederek; “Dört ülkenin hâkim ve savcılarının bir araya geldiği bu eğitim, eğitime katılan ülkelerin iş birliğine sağlayacağı katkı bakımından da çok önemlidir.” diye konuştu.

CAVIC: TECRÜBELERİN TEATİSİ ÜLKELERİN İŞ BİRLİĞİ AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİDİR

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Hâkim ve Savcılar Eğitim Kuruluşu Başkanı Tomislav Cavic, tüm katılımcıları Sırp Cumhuriyeti hâkim ve savcıları adına selamlayarak; ”Bugünkü Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele konulu eğitim aslında bütün ülkeleri kapsayan bir soruna yönelik bir eğitimdir. Bu konuda tecrübelerin teatisi ülkelerin iş birliği açısından çok kıymetlidir. Biz bölge ülkeleri olarak iş birliği içerisinde olmak zorundayız. Bu iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimler ile edineceğimiz yeni bilgiler pratikte bize büyük faydalar sağlayacak.” dedi.

LAKIC: UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ EĞİTİM ASLINDA BİR SEÇİM OLMANIN ÖTESİNDE ZORUNLULUKTUR

Karadağ Devlet Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ljiljana Lakic, tüm katılımcılara teşekkür ederek; “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele konusundaki eğitim aslında bir seçim olmanın ötesinde zorunluluktur. Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA’ya böylesine önemli bir konuda uluslararası nitelik taşıyan bu eğitimi gerçekleştirmelerinden ötürü şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

VUJIC: SUÇUN SINIRLARI YOKTUR

Sırbistan Cumhuriyeti Yargı Akademisi Başkanı Nenad Vujic, konuşmasında Türkiye Adalet Akademisine ve TİKA’ya teşekkürlerini ileterek; “Bu davetiniz için, hem kendi adıma hem Sırbistan Cumhuriyeti adına memnuniyetimi belirtmek isterim. Bu toplantı vesilesiyle hem TİKA’yla hem de Türkiye Adalet Akademisiyle güçlü ilişkilerimiz ve iş birliğimiz olduğunu bildirmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde, tabii ki bu iş birliği anlaşmaları vesilesiyle, tecrübeli meslektaşım Başkan Özdemir’in de ifade ettiği gibi; ‘suçun sınırları yoktur’ ve bundan dolayı, hepimiz bu suçlarla mücadele konusunda, bütün makamlar olarak ortak bir irade ortaya koymalıyız.” ifadelerinde bulundu. 

NURDUN: BU EĞİTİMLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TECRÜBE PAYLAŞIMI ÇOK ÖNEMLİDİR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, Türkiye Adalet Akademisinde çok önemli bir eğitimin açılışı için burada olduklarını belirterek; “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla mücadele dünya üzerindeki hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir mücadele değildir. Dolayısıyla ülkelerin birbirleriyle iş birliği içerisinde olmaları elzemdir. Bu şekilde bir tecrübe paylaşımının söz konusu olması çok kıymetlidir. Biz de bu anlamda bugüne kadar Türkiye Adalet Akademisi ile birlikte yaklaşık 120 program düzenleyerek, 2250 hâkim ve savcının eğitim almasına vesile olduk. Başta tüm bu programlara aktif katılım sağlayan, tecrübelerini paylaşan hâkim- savcılar olmak üzere Türkiye Adalet Akademisi ekibine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZDEMİR: BİRÇOK SUÇ, ‘SINIRI AŞAN SUÇ OLARAK’ NİTELENDİRİLEBİLECEK TARZDA

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir; “Türkiye Adalet Akademisi olarak hâkim-savcı eğitimleri ve hâkim-savcı adaylarının yetiştirilmesinden sorumluyuz. Aynı zamanda, kamu kurumlarında çalışan hukuk ve adalet alanında eğitime ihtiyaç duyan kamu görevlilerine yönelik hizmet içi eğitimler de düzenliyoruz.  Dördüncü eğitim alanımız da; yurtdışındaki hâkim-savcı meslektaşlarımızla ortak bir adalet anlayışı tesis etme anlamında yapmış olduğumuz yurtdışı eğitim programlarıdır.

Türkiye Adalet Akademisi olarak, uluslararası alanda ve devletler arasında hem suçlarla mücadelede hem de hukuki konularda iş birliği yapılmasına ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Gerçekten de bugün bizi burada bir araya getiren uyuşturucu suçlarında olduğu gibi birçok suç, sınırı aşan suç şeklinde nitelendirilebilecek tarzda; çünkü suçun bir yerde başlayıp bir başka ülkede neticelendiği anlar oluyor. İşte, uyuşturucu trafiği Afganistan’dan başlıyor, Batı ülkelerine ulaşıyor. Bu nedenle bu tür suçlarla ortak bir zeminde mücadele edilmesi gerekiyor. 

Tabii, salt ceza anlamında değil, ticari faaliyetlerden, evliliklerden kaynaklanan uluslararası sorunlar da var. Gerçekten ülkeler arasında ticaret, evlenme, aile hukuku gibi sınırı aşan hukuki problemler de var.  Bir ülkenin yeni geliştirdiği, bu sorunlara yönelik bir çözüm önerisi, diğer ülkeler için de örnek teşkil edebilecek pozisyonda. Bu nedenle, uluslararası anlamda, hâkim savcıların ve onlara eğitim veren kurumların yoğun bir iş birliği içerisinde çalışması gerekiyor.

Hem ortak bir yargı kültürü inşası hem de hukuk ve adalet alanında problemlerin çözülmesi noktasında ortak eğitimler önem arzediyor. İşte biz de bu sebeple Türkiye Adalet Akademisi olarak yurt dışı eğitimleri yapmak üzere ilgili ülkelerde bulunan büyükelçiliklerimiz ve TİKA ile eğitim programları organize ediyoruz.” ifadelerinde kullandı.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ, KARADAĞ DEVLET HÂKİM VE SAVCI EĞİTİM MERKEZİ VE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ YARGI AKADEMİSİ ARASINDA AYRI AYRI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Eğitim programının açılış konuşmalarının ardından ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi ile Karadağ Devlet Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi arasında hâkimlerin, savcıların, hâkim ve savcı adaylarının/yardımcılarının eğitimine yönelik iş birliği hakkında mutabakat zaptı imzalandı.

Daha sonra, Türkiye Adalet Akademisi ile Sırbistan Cumhuriyeti Yargı Akademisi arasında hâkimlerin, savcıların, hâkim ve savcı adaylarının/yardımcılarının eğitimine yönelik iş birliği hakkında mutabakat zaptı imzalandı.