AKADEMİ, KAZAKİSTAN KOLLUK KUVVETLERİ AKADEMİSİ KOLOKYUMUNDA

12.04.2021     Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı     1916

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığının Altındaki Kolluk Kuvvetleri Akademisi’nin düzenlediği “Modern Hukuk Biliminin Gelişimi: Teori ve Uygulama” konulu çevrimiçi uluslararası konferansa katıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Kazakistan Kolluk Kuvvetleri Akademisi tarafından organize edilen uluslararası çevrimiçi “Modern Hukuk Biliminin Gelişimi: Teori ve Uygulama” kolokyumunda açılış konuşması yaparak, dost ve kardeş ülke Kazakistan tarafından düzenlenen konferansa katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başkan Özdemir: “ Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığının Altındaki Kolluk Kuvvetleri Akademisi Rektörü Sayın Merzadinov ve ekibine toplantıyı düzenledikleri, bizleri de davet ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Adalet Akademisinin Kazakistan ile geçmişi çok eskiye giden ikili ilişkileri mevcut. Akademimiz ile Kazakistan Kolluk Kuvvetleri Akademisi arasında görüşmeleri devam eden iş birliği anlaşmasının da kısa bir süre içerisinde imzalanmasını ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.  

AMACIMIZ MESLEK ETİK İLKELERİNİ BENİMSEYEN HÂKİM VE SAVCILAR YETİŞTİRMEK

Türkiye Adalet Akademisinin idari yapısı ve işleyişinden bahseden Akademi Başkanı Muhittin Özdemir; “Akademi, başta hâkim ve savcı adaylarının, hâkim ve savcılara, avukatlar ile diğer kamu görevlilerine ve yabancı ülkelerin hâkim ve savcılarına yönelik eğitimler olmak üzere, temelde dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademi olarak hedefimiz, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, meslek etik ilkelerini benimseyen ve toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir. Akademide hâkim ve savcı adaylarına uygulamaya yönelik teorik ve pratik eğitim verilmekte ve adayların her yönüyle mesleğe hazırlanmaları sağlanmaktadır. Yine akademi, meslek içi eğitim yoluyla hâkim ve savcıların, bilgi, birikim, yetenek ve deneyimlerinin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır.

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİMİZ SÜRÜYOR

Türkiye Adalet Akademisi, hâkim ve savcıların eğitimine yönelik olarak, birçok ülkenin yargı okulları, yargı kuruluşları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmakta, protokoller imzalamakta ve projeler üretmektedir. 2020 yılında yabancı hâkimler, savcılar ve adalet uzmanlarının eğitimine yönelik uluslararası kolokyum programları planlamış isek de, COVİD-19 nedeniyle bu programları yüz yüze olarak gerçekleştiremedik. Bununla birlikte 44 Azerbaycan hâkim adayına verdiğimiz bir hafta süreli uzaktan eğitimi tamamladık. Yine Güney Doğu Avrupa İşbirliği Sürecinde yer alan ülkelerin yargı eğitim kuruluşlarından temsilcilerin katılımlarıyla uluslararası çevrim içi bir çalıştay düzenledik.

EĞİTİMLERİMİZ DİJİTAL PLATFORMDA

2021 yılında da gelen eğitim talepleri doğrultusunda hazırladığımız kolokyum programlarını COVİD- 19 nedeniyle dijital platformda yürütmekteyiz. Bu çerçevede 11 ayrı Afrika ve Orta Doğu ülkesinden katılan hâkim, savcı ve uzmanlara yönelik “Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri” başlıklı kolokyumu çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Benzer şekilde Güney Doğu Avrupa Süreci (GDAÜ) ülkelerinin hâkim, savcı ve uzmanlarına yönelik “İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku Çevrimiçi Kolokyum” programı düzenledik.  Yine bu hafta içerisinde 9 ayrı Afrika ve Orta Doğu ülkesinden katılan hâkim, savcı ve uzmanlara yönelik “Terörizm Suçlarıyla Mücadele” başlıklı kolokyumu çevrimiçi olarak tamamladık. Mayıs ayında da bu kez gönül coğrafyamızda yer alan aralarında Kazakistan’ın da bulunduğu Asya ülkelerine yönelik “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele” konulu bir çevrim içi kolokyumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Tekrar Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığının Altındaki Kolluk Kuvvetleri Akademisi’ne, akademisyenlerle yargı mensuplarını bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Verimli bir toplantı olmasını diliyorum” dedi.